Jyty Kuopio ry

Jyty Kuopio ry on kunnallisella tai vastaavalla toimialalla muiden työnantajien palveluksessa olevien henkilöiden yhteinen moniammatillinen ammattijärjestö.

Kokoamme jäsenyhdistyksessä eri ammattialojen sopimustavoitteet valtakunnallisia neuvotteluja varten. Me myös neuvottelemme paikallisista sopimuksista työnantajan kanssa. Sinäkin voit vaikuttaa omiin ja ammattikuntasi työolosuhteisiin ja palkkaukseen. Tule mukaan toimintaan!

Arvostamme mielipiteen vapautta, siksi olemme järjestäytyneet ammatillisten emme poliittisten näkökohtien vuoksi..

Liiton tiedotteet

Seuraa liittoa netissä:

Seuraa liittoa somessa: